Schoolkeuze.

Schoolkeuze

Hoe kies je de juiste school voor je hoogbegaafde kind?

Je weet dat je kind hoogbegaafd is. Dit kan door ervaring als je bijvoorbeeld al meerdere kinderen hebt.
Of het kan dat het is uitgewezen middels een IQ test. Hoe vind je nu de juiste school voor jou en jouw kind?
Ook zoals vele vragen in “Hoogbegaafden-land” is moeilijk juist te beantwoorden. Wel zijn er een aantal stappen die je zou kunnen nemen.

1) Selecteer een aantal scholen bij je in de buurt waarvan je vind dat de reistijd acceptabel is.

2) Lees op de website van de geselecteerde scholen de schoolgids en kijk dan voornamelijk bij de koppen “Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften” & “Onderwijs aan gemakkelijk lerende en hoogbegaafde kinderen”. hier vind je vaak al wat specifieke informatie van wat de school aanbied. Soms staat er dat er een plusklas is soms staat er dat er geen special plan is. Ook kan er staan dat ze ermee bezig zijn om dit in de komende jaren beschikbaar te gaan stellen. Op basis van deze informatie kun je een school al aanhouden op de lijst of juist afstrepen. Ben je niet zeker kun je altijd contact opnemen met de school en het hun vragen alvorens naar stap 3 te gaan.

3) Maak een oriëntatie afspraak bij de overgebleven school (scholen). Bij het bezoek richt je dan niet alleen op de directeur, leerkracht of IB-er maar ga in de klas kijken naar de kinderen die aanwezig zijn. Vaak heb je al een indruk of het wel of niet past. Neem hier gerust de tijd voor. Kijk hier dan ook of je een individueel gesprek kan krijgen met de
leerkracht en vraag naar de bekendheid met hoogbegaafdheid.

4) Vraag of je kunt kijken bij de plusklas als deze eventueel aanwezig is. Vraag ook uit wat ze er zoal doen. Neem dit mee in je keuze.

5) Proef en ervaar of de school openstaat voor jouw hoogbegaafde kind. Dit doe je door middel van het stellen van vragen die jou belangrijk lijken. 
     Noteer ze vooraf zodat je het niet kunt vergeten.

6) Weet dat elk hoogbegaafde kind anders is en dat niet een manier van leren past. Het kan voor jou kind anders zijn dan voor zijn hoogbegaafde klasgenootje. 
     Vind uit of de school dit weet.

7) Bij een goed gevoel schrijf je je kind in en laat je hem/haar starten. Je houdt vinger aan de pols. Plan eventueel extra ouder gesprekken in met de leerkracht.

Het lijkt allemaal erg overdreven maar om je kind een goede kans te geven en te zorgen dat hij/zij niet uitvalt is het belangrijk dit soort stappen te doorlopen.
Uiteraard geldt dit voor zowel het reguliere onderwijs als het hoogbegaafden onderwijs.

Succes!

*Heb je tips voor ons om toe te voegen aan deze “checklist” neem dan gerust contact op via het contactformulier.*

Sluit Menu